iat

IAT POLSKA SP. Z O.O.

Plac Solny 16

PL 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 722 5005

Fax +48 71 722 5025

NIP PL7811771203

REGON 3000595959

Pelnomocnik Zarzadu: office01@iatpolska.pl

Biuro: office@iatpolska.pl

Praca i kadry: praca@iatpolska.pl